Hellooo! / ipadio

Broadcast live to the web from a phone call

iPhone App Android App

Emission Messianique du 8 novembre 2013

RSS feed
Image
Broadcast 5 years ago
by Radio ISEZERANO

1 comment

Les Psaumes 6 à 10 avec accompagnement musical


0:00/18:17
embed RSS feed Follow
Les Psaumes 6 à 10 avec accompagnement musical

To view a fullsize photograph click the thumbnail below.

 Image (992289) image uploaded on 08-11-13
Imanza zigororotse nizo ziranga Uwo Mwami ateye ubwoba.Na wa mwana waDawidi arabizi:"Shebuja araraka amuhereza abasoda,gushika aho azokwishurira ivyo amufitiye vyose.NaData wo mw'ijuru niko azobagirira(Abanyamahanga)ni mutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we(Umwisraeli) bivuye ku mutima.""Umugabekazi w'igihugu c'i Bumanuko azovana hasi n'ab'iki gihe ku musi w'amateka,abatsindishe(Abanyamahanga),kuko yavanywe no ku mpera y'isi no kwumva ubwenge bwa Salomoni...."


Posted by: Niyonemera 5 years ago

Post a comment


Please enter your comment in the form below, please note comments are re-actively moderated and phlogs authors or administrators can remove offensive comments:ipadio
Mark Street Clergy House
London, EC2A 4ER

https://www.ipadio.com