Hellooo! / ipadio

Broadcast live to the web from a phone call

iPhone App Android App Sign Me Up

Archie's channel - 3rd phonecast

RSS feed

To view a fullsize photograph click the thumbnail below.

Brought to you by ipadio...
Saoil ciamar a ghabhas daoine a chlàradh gus an cluinnear iad a' còmhradh air an aon seanail ipadio?

Posted by: Steven Ritchie 6 years ago
Hi Steaphain, mas ann air "phonecast" a tha thu a' bruidhinn cha chreid mi gun gabh sin dèanamh ach leis an dithist a' cleachdadh an aon fhòn. Ach faodar MP3s a chaidh a chlàradh le inneal eile a chur air do sheanail ipadio cuideachd. Mar sin b' urrain do dhithist no triùir, no barrachd, a bhith a' bruidhinn ri chèile - agus an uair sin, as dèidh làimh, an clàradh a chur air-loidhne.

Posted by: Gordon Wells 6 years ago

Post a comment


Please enter your comment in the form below, please note comments are re-actively moderated and phlogs authors or administrators can remove offensive comments:ipadio
Mark Street Clergy House
London, EC2A 4ER

https://www.ipadio.com